Hverdags Lydigheds Træning - HLT

HVERDAGS LYDIGHEDS TRÆNING (HLT)

DKK´s Hverdags Lydigheds Træning er et tilbud til alle hunde over 6 måneder og deres ejere. Ved hjælp af moderne træningsmetoder og relevante aktiviteter lærer både hund og fører at begå sig i det offentlige rum, og i træningen indgår såvel praktiske som teoretiske elementer. (Tidligere Kørekort til Hund)

Langt de fleste af Danmarks ca. 500.000 hunde er familiehunde, hvilket for størstedelen betyder, at de reelt er blevet "arbejdsløse" - de skal ikke længere udføre det arbejde, hunderacen i sin tid blev "designet" til: For hyrdehundenes vedkommende at hyrde får, for slædehundenes at trække tunge læs over lange afstande og for vagt- og gårdhundene at passe på matriklen eller slå rotter ihjel osv.

Derfor er der mange af de danske hunde, der bliver opfindsomme og selv vælger, hvad deres daglige arbejde - mens deres mennesker er væk fra flokken - skal bestå af. Måske bliver hundens kontakt-, aktiverings- og træningsbehov ikke tilgodeset, eller måske har ejerne ikke haft fokus på hundens behov for et aktivt liv uden for havelågen.

For at tilgodese såvel familiehundenes som hundeejernes behov for aktiviteter og socialt samvær tilbyder DKK Hverdags Lydigheds Træning, som giver hunde og ejere mulighed for at lære, hvordan de i teori og praksis kan begå sig i samfundet.

Hverdags Lydigheds Træning tilbyder aktiviteter for hunde i alle aldre (over 6 måneder), fra unghunde til "pensionister" og på forskellige niveauer, så stort set ethvert behov er dækket. Hverdags Lydigheds Træning er opdelt i 3 niveauer - bronze, sølv og guld.

Programmet er ikke konkurrencebetonet, men hvert enkelt træningsforløb afsluttes med en prøve. Hund og ejer skal som et team klare samtlige momenter i det pågældende niveau for at bestå.


Hvad lærer du til Hverdags Lydigheds Træning?

I Hverdags Lydigheds Træning stiger sværhedsgraden i øvelserne fra niveau til niveau - på laveste niveau skal hund og ejer bl.a. vise, at hunden er ID-mærket som loven foreskriver, at hunden kan følge ejeren i løs line og vente roligt ved havelågen. På sølv- og guld-niveauerne skærpes kravene til teamet, og nu på guld-niveau skal ejeren kunne standse den løse hund, når den er på vej væk, ligesom hunden skal komme, når ejeren kalder, og gå i kurven, når den bliver bedt om det.

På alle tre niveauer skal ejeren svare rigtigt på flere relevante teoretiske spørgsmål omkring pligter og ansvar forbundet med det at holde hund.

Der udleveres et diplom til ekvipagen, når denne har bestået. Bronzeniveauet skal være bestået, før du kan fortsætte på sølvniveau, og ligeledes skal sølvniveau bestås, før hund og ejer avancerer til guldniveau.

I træning såvel som ved opnåelse af Hverdags Lydigheds Træning lægges der meget stor vægt på ejerens evne til at motivere sin hund og hundens arbejdsglæde. Der lægges ligeledes stor vægt på ejerens evne til at forudse situationer og håndtere hunden hensigtsmæssigt - med forståelse for sit ansvar over for hunden, naboer og samfundet generelt.

Målet er, at hundene bliver glade, dygtige og velfungerende, til glæde for ejerne og ikke til gene for de medborgere, der er knap så begejstrede for vores firbenede venner.

Det med småt:

For at deltage i træning i DKK, skal din hund være vaccineret mod parvovirus, og du skal have tegnet en ansvarsforsikring på hunden.

Du skal være medlem af DKK, og din hund skal kunne træne sammen med andre hunde, dvs. at den ikke må udvise aggressiv adfærd, og du skal have kontrol over den, så den ikke løber væk eller løber hen og forstyrrer de andre hunde.

Hvor foregår træningen?

Træningen foregår ude i "samfundet" eks. på gågader, torvepladser, parker og lignende steder hvor færdsel med hund er tilladt.

Træningen arrangeres af DKK´s kredse i hele landet.