Generalforsamling


Ordinær generalforsamlingen afholdes årligt i oktober måned.

Indkaldelse med dagsorden lægges ud her ca. 1 måned før.

Dkk lov § der specielt vedrører Kredsen