Stiftende generalforsamling Høng Pladsen, dkk kreds 2


Søndag d. 20.03.2022

kl. 11:30

Høng hallen (mødelokalerne), Rosenvænget, 4270 Høng

(TILMELDING: senest d. 15 Marts 2022 - Sendes til nannasonja@gmail.com)

 

 

Dagsorden

Pkt. 1 - Åbning af den stiftende generalforsamling og velkomst

a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Registrering af antal fremmødte
d) Valg af stemmetællere
e) Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2 - Redegørelse for stiftelsen af foreningen

Pkt. 3 - Vedtægter

a) Gennemgang af vedtægterne 
b) Afstemning om vedtægterne 

Pkt. 4 - Foreningens fremtidige aktiviteter

Pkt. 5 - Foreningens økonomi

a) Fastlæggelse af pris for kursister 
b) Budget 

Pkt. 6 - Valg af bestyrelse

a) 3 - 5 medlemmer
b) 2 suppleanter

Pkt. 7 - Valg af kasserer 

a) 1 kasserer

Pkt. 8 - Valg af revisor 

a) 1 revisor
b) 1 suppleant

Pkt. 9 - Eventuelt

Pkt. 10 - Afslutning 

 

Med venlig hilsen, DKK Høng