HLT - Hverdagslydighed

Hvem kan deltage i HLT

Hverdags Lydigheds Træning tilbyder aktiviteter for hunde i alle aldre (over 6 måneder), fra unghunde til "pensionister" og på forskellige niveauer, så stort set ethvert behov er dækket. 

Hunden skal være registreret i ”Dansk hunderegister” og være vaccineret og forsikret efter DKK´s gældende regler

Hverdags Lydigheds Træning er opdelt i 3 niveauer - bronze, sølv og guld.

Programmet er ikke konkurrencebetonet, der udbydes dog prøver særskilt.

Hvad lærer du til Hverdags Lydigheds Træning?

I Hverdags Lydigheds Træning stiger sværhedsgraden i øvelserne fra niveau til niveau.

På bronzeniveau skal hund og ejer bl.a. vise, at hunden er ID-mærket som loven foreskriver, at hunden kan følge føreren i løs line og vente roligt ved havelågen. 

På sølv- og guld-niveauerne skærpes kravene til teamet.

På guld-niveau skal føreren kunne standse den løse hund, når den er på vej væk og gå i kurven, når den bliver bedt om det.

På alle tre niveauer skal ejeren svare rigtigt på flere relevante teoretiske spørgsmål omkring pligter og ansvar forbundet med det at holde hund.

I Hverdags Lydigheds Træning lægges der meget stor vægt på førerens evne til at motivere sin hund og hundens arbejdsglæde. Der lægges stor vægt på førerens evne til at forudse situationer og håndtere hunden hensigtsmæssigt - med forståelse for sit ansvar over for hunden, naboer og samfundet generelt.

Målet er, at hunden bliver glad, dygtig og velfungerende, til glæde for førerne og ikke til gene for andre medborgere.

Du kan finde hold og mere info nedenstående link 

Kommer snart