Unghundetræning (Hvalpe 6-12 måneder)

Hvem kan deltage i Unghundetræning

Unghundetræning er for hunde i alderen 6 måneder og op. Her bygges videre på alle de ting, hunden lærte til hvalpetræning, men det er hverken en betingelse eller en forudsætning, at hund og ejer har deltaget i hvalpetræning

Hunden skal være registreret i ”Dansk hunderegister” og være vaccineret og forsikret efter DKK´s gældende regler. 

Fordi unghunden gennemgår sin fysiske kønsmodning i denne periode, kan den - fuldstændig som teenagere - være lidt "ustabil" på dette alderstrin. Ting, du ved, den har lært, kan den pludselig glemme, og den kan gennemgå "spøgelsesperioder", hvor den pludselig bliver bange for ting, den har oplevet som uproblematisk tidligere. Derfor kan almindelig træning være udfordrende, og vi lægger vægt på at fortsætte med aktiviteter, der på en positiv måde styrker forholdet mellem hunden og dig - og på hvordan du undgår, at der opstår konflikter mellem dig og din hund.

Hvad lærer du til unghundetræning?

Kurset kan være af varierende længde, men vil typisk være på mellem 6 og 12 gange, ligesom den enkelte træningsgang også kan variere fra 45 min til 1½ time pr. gang. Ofte indledes kurset med en teoriaften, hvor man mødes uden hund (typisk) og får mulighed for at hilse på instruktøren og de andre deltagere. 

Der gennemgåes fundamentale øvelser såsom sit, dæk, indkald, gå pænt i snor mv. Udover disse basisøvelser vil vi arbejde med øvelser, der styrker hundens kreativitet og lyst til at træne.

Indlæringsmomenterne fra hvalpetræningen videreudvikles, ligesom unghunden introduceres til:

  • Balance og kropskontrol – hunden bliver fortrolig med sin krop ved forcering af forskellige forhindringer og underlag
  • Samarbejdsøvelser – indlæring af f.eks. "zig zag"
  • Spor og søgeudvikling – hundens første introduktion til at følge mennesket via et spor, samt hente og bringe udlagte genstande.

Du kan finde hold og mere info nedenstående link

Kommer snart