Nyheder fra kredsen


Corona Ansvarlig i Kreds 2


 DKK har opfordret kredsene til at udpege en Corona ansvarlig.

DKK Kreds 2 har valgt at denne opgave varetages af kredsens formand:


Allan Hansen – 3086 7420 . allan@dkk-kreds2.dk 

 

Hvad skal vi gøre, hvis der kommer smitte eller der er mistanke om smitte og hvad skal den Corona ansvarlige gøre?


Er det smitte, eller mistanke om smitte, så kontakt vores formand med det samme, så vi kan begynde at opspore. Dette gælder både instruktører og hundefører.

Det er vigtigt, at vi alle  kommunikerer ærligt, åbent og hurtigt omkring eventuel smitte eller mistanke herom.

 

Er der spørgsmål omkring Covid19, så kontakt vores formand, der vil forsøge at hjælpe.

 

Hvad gør vi, rent praktisk?

 Når et medlem er testet positiv eller har mistanke om smitte – Kontakt kredsens formand, der vil:

  1. Skab overblik over situationen
  2. Afklar hvilke aktiviteter personen har deltaget i de sidste 48 timer.
  3. Afklar hvem der har været personens ”nære kontakter” i denne periode. Nære kontakter er defineret som personer, vedkommende har haft direkte kropskontakt med f.eks. kram eller håndtryk eller personer, som vedkommende har været tættere på end 1 meter i mere end 15 minutter, f.eks. under en samtale ansigt til ansigt.
  4. Aftal at personen sørger for at blive testet og at vedkommende giver besked til kredsens corona ansvarlige om testens resultat.
  5. Afklar om personens navn må nævnes i den videre smittehåndtering i kreds/klubregi. I henhold til GDPR er det kun lovligt, hvis personen har givet tilsagn omkring det.
  6. Sørg for at de ansvarlige for aktiviteten/arrangementet, hvor en deltager har fået symptomer på COVID-19, bliver informeret. På et træningshold vil det ofte være relevant at underrette hele holdet.
  7. Sørg for at de personer, som er identificeret som ”nære kontakter”, bliver underrettet.
  8. Sørg for at pladsen/arrangementet får besked - også hvis/når flere deltagere udvikler symptomer.
  9. Er der holdkammerater eller lignende, som har opholdt sig tæt sammen med den smittede, men uden at tælle som ”nær kontakt”, kan det alligevel alt efter omstændighederne, være en god idé at opfordre til, at disse bliver testet for corona.
  10. Hold kontakten til den/de smittede, så vi ved hvordan det går

Lad os sammen forsøge at få smitten nedbragt, så vi kan komme i gang med vores interesse igen.

 

På forhånd tak for jeres samarbejde om denne opgave.


Med venlig hilsen / Best regards

DKK Kreds 2

Formand 


Allan Hansen

Gyrstinge Bygade 76

4100 Ringsted

Danmark

3086 7420