Nyheder fra kredsen


COVID-19

10.05.2020
Kreds 2 bestyrelsen har fulgt udviklingen i COVID-19 tæt.
Vi har indtil nu haft lukket ned for al træning, men med de nyeste udmeldinger vedr. genåbning af Danmark har vi besluttet at åbne op for træning på kredsens træningspladser under følgende forudsætninger:
 • Sundhedsstyrelsens retningelinjer vedr. COVID-19 overholdes
 • Maks. forsamling på 10 personer overholdes
 • Træning foregår udendørs
 • Det er frivilligt for instruktørerne at oprette hold og ingen skal føle sig presset.
Som følge af forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer samt sundhedsmyndighedernes krav til hygiejne og 1-2 meters afstand mellem mennesker, vil træning naturligvis ikke kunne opstartes på traditionelle præmisser. Nogle øvelser vil skulle modificeres og andre måske helt udgå og i nogle typer træning vil der skulle ske en stor ændring af det traditionelle set up.
Du vil som kursist forud for tilmelding informeres om de større ændringer i træningen samt om de krav, som stilles til dig i forbindelse med COVID-19. Denne information kommer fra den træningsplads, hvor du ønsker at deltage i træning.
Bestyrelsen har besluttet følgende konkrete retningslinjer:
 • Afstand på 1-2 meter mellem alle personer skal overholdes
 • Hold på maks. 6-8 kursister + instruktør
 • Ingen tilskuere
 • Der må ikke deles træningsudstyr.
 • Instruktørens trænings-/baneudstyr vaskes mellem hvert hold
 • Alle medbringer egen hånddesinfektion
 • Undgå berøring af hinandens udstyr og hunde
 • Ingen håndtering af kontanter
 • Ingen social sammenkomst før eller efter træning

Hold øje med holdopslag de traditionelle steder.

God fornøjelse og HUSK at træning ikke foregår helt som du kender den og at ingen instruktører skal føle sig presset til at gå i gang med at lave hold.

Virus er her stadig, så pas på jer selv og hinanden!
DKK Kreds 2 bestyrelsen

26-03-2020
COVID-19 - Forlængelse af aflysning af samtlige DKK kreds 2 aktiviteter.

Kære alle

Vi er i en usikker tid, hvor de kommende måneder er svære at spå om. 

Heldigvis har vi ingen meget store arrangementer planlagt før sommerferien, men Kreds 2 har mange træningspladser med aktiviteter kørende året rundt.

Det er svært at spå om, hvornår det igen er forsvarligt at åbne op for aktiviteter på pladserne. Vi følger situationen tæt og vil løbende komme med opdateringer.

Aktuelt har vi besluttet, at forlænge udmeldingen fra 11. marts og skal præcisere at samtlige Kreds 2 aktiviteter - store som små - er aflyst frem til 1. maj, men med sandsynlig mulighed for forlængelse.

Pas på jer selv og hinanden!

Vi ses igen på den anden side af denne forfærdelige pandemi. 

Jeres Kreds 2 bestyrelse
____________________________________________________________________________

12-03-2020
Kære alle
Som konsekvens af Regeringens udmelding vedr. Covid-19 på pressemødet i Statsministeriet kl. 20:30 her til aften, har DKK Kreds 2's bestyrelse besluttet at aflyse samtlige aktiviteter i Kreds 2, herunder al træning på vores træningspladser.

Dette gælder foreløbig de næste 14 dage, med realistisk mulighed for forlængelse.

Kursister som derved har træningsgange til gode, vil få tilbudt erstatningstræning, når aktiviteterne genoptages eller alternativt få refusion svarende til den tabte undervisning.

Pas på jer selv og hinanden!

De bedste hilsner 

Jeres DKK Kreds 2 bestyrelse