Nyheder fra kredsen


Valg til DKK´s bestyrelse

Wilfred Olsen er DKKs næstformand Han har været aktiv i hunde verdenen på forskellig vis gennem de seneste 30 år, både som opdrætter, udstiller og ikke mindst organisatorisk i Specialklub-, Kreds- og DKKs bestyrelse.


Selv skriver han:

Opbakning til kredsenes arbejde og Aktivitetsområdet

Som bestyrelsens faste kontakt til kredsene har jeg været med til at udvikle området i samarbejde med kredsene. I fællesskab har vi styrket efteruddannelsen. Min holdning er at uddannelse og viden er en vigtig partner for alle – uanset hvordan du er ”viklet ind” i DKK ’s frivillige arbejde.

Kredsene har også vist deres professionalisme med at arrangere nationale udstillinger på lokalt plan. Senest har jeg også været den der bragte på banen, at kredsenes nationale udstillinger kunne styrkes ved at give muligheden for at holde udstilling med de nye Nordisk certer – en måde at trække flere udstillere til vores nationale kredsudstillinger. Der skal lyde en stor tak til kredsene for at løfte opgaverne med nationale og nordiske udstillinger i DKK’s navn.

Hele aktivitetsområde skal fortsat styrkes og DKK’s kredse skal være omdrejningspunktet for dette. De skal have den fornødne opbakning, så det fortsat er muligt at give hundeejere den store vifte af tilbud, som kredsene i dag tilbyder. Der skal være forståelse, opbakning og rum for at udfolde kredsenes ønsker og visioner. Vi skal sammen, DKK og alle kredsene, sørge for at der løbende bliver nyuddannet og efteruddannet instruktører.

Vi skal altid holde for øje, at en overvejende del af de almindelige hundeejere netop benytter kredsenes mangfoldige tilbud om træning af deres hunde. Vores tilbud er i mange tilfælde deres eneste kontakt med DKK.

Alle er velkomne i DKK
DKK’s fremtidige arrangementer skal fortsat arrangeres og afholdes med en respekt, som gør, at både den erfarne, den nye opdrætter og ikke mindst den almindelige hundeejer altid føler sig velkommen. Det gælder både, når det handler om bløde værdier, konkurrencer og træningsaktiviteter

Vi skal fortsat sørge for, at kommende hvalpekøbere har mulighed for at få den fornødne viden forud for deres valg af hund. Vi skal arbejde massivt for, at DKK bakker organisationens opdrættere op og give kommende hundeejere viden om den store indsats, som DKK og ikke mindst specialklubberne gør, for at avlen bibeholdes sund og racetypisk.

Kredsenes og specialklubbernes store arbejde er grundstenen for vores fælles organisation, og jeg vil gerne være med til at fortsætte den positive udvikling, som DKK har sat i gang. Vi har fortsat brug for, at kredsarbejdet og specialklubbernes kendskab til deres pågældende race(r), bliver styrket.

DKK skal være endnu mere synlig i hele landet
DKK er medlemmernes organisation og vi skal møde alle jer medlemmer overalt. Jeg vil arbejde for at vi kan få et kontor vest for Storebælt.

Med disse værdier som klar målsætning, stiller jeg mig til rådighed for genvalg til Dansk Kennel Klubs bestyrelse og håber på din stemme.

Wilfred Olsen

_______________________________________________

Din stemmeseddel finder du på side 66 i medlemsbladet ”Hunden” dec. 2018


Stemmesedlen skal være fremme senest den 15. januar 2019, men stem gerne allerede nu og vær sikker på at få gjort din indflydelse gældende:


• Klip stemmesedlen på side 66 i DKK´s medlemsmagasin ud

• Sæt dit kryds ved Wilfred Olsen 

• Udfyld bagsiden af konvolutten med navn, adresse og medlemsnummer (du finder dit DKK-medlemsnummer på bagsiden af dit medlemsblad eller på Min side på Hundeweb.dk)

• Læg konvolutten i postkassen - gerne i dag!