Nyheder fra kredsen


Info fra Generalforsamlingen d 10 okt 2018

Kære alle 

Onsdag d. 10. oktober afholdte Kreds 2 sin årlige ordinære generalforsamling.

Tusind tak til alle jer som mødte op!
En særlig tak til jer som stillede op til bestyrelsen og som suppleanter. 
Kampvalg fordi der er flere, som ønsker at gøre en indsats i kredsen er meget positivt!

Til jer som ikke blev valgt og andre som har lyst til at være med: Vi har plads til jer alle 😀
Vi vil meget gerne have nye med på holdet! 
Bestyrelsen har nedsat 4 udvalg: 

a. Uddannelsesudvalg 

b. Skue- og udstillingsudvalg 

c. Webudvalg 

d. Udvalg for øvrige aktiviteter.

Har du lyst til at arbejde med et af ovenstående emner eller fx Rally/lydighed i Kreds 2 regi, så skriv til os på mail: formand@dkk-kreds2.dk

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og jeres nye Kreds 2 bestyrelse ser således ud:

Formand: Michele Utke Ramsing
Næstformand: Anja Heinze Skov
Kasserer: Anita Trampedach
Sekretær: Allan Peter Hansen.
Best. mdl: Majbrit Seneka Rask
Best. mdl/Rally/lydighed ansvarlig: John Thor Pedersen
Best. mdl/Webmaster: Maibritt Nielsen
1. Supp: Gittemaja Salskovdal
2. Supp: Mette Nielsen.

Stort tillykke til de 4 siddende bestyrelsesmedlemmer som alle blev genvalgt, og til de 2 suppleanter, hvor Mette er ny 🙂
Vi har haft et fantastisk samarbejde i det forgangne år og jeg glæder mig til fortsat at arbejde sammen med jer !

NB formandens beretning kan findes her på kredsens hjemmeside inden længe og referat af generalforsamlingen lægges op, så snart det er godkendt.