Nyheder fra kredsen


Generalforsamling DKK kreds 2 - 2018

Dagsorden til DKK Kreds 2 Generalforsamling, 

Onsdag d 10 oktober 2018 kl.19.00

Slagelse bibliotek, Stenstuegade 14, 4200 Slagelse


1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning 

4. Kassereren - forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg er 

Allan Peter Hansen                       

Majbrit Seneka Rask

Anita Ryge Trampedach 

Anja Heinze Skov

7. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

8. Eventuelt


Kredsen byder på kaffe, te, vand og en lille basse


Med venlig hilsen og vel mødt

Bestyrelsen

DKK Kreds 2